Nieta

350,000  280,000 

Ví Thời Trang

Quy Cách Sản Phẩm
  • Kích Thước: 8.5 x 10.5 cm
  • Chất Liệu: Da bò thật 100%
  • Loại Da: Da Wash - Da sần - Da Pullup ý
  • Màu: Bò - Đen - Đỏ rượu
Danh mục: